Ủng hộ Motcua.net duy trì công cụ miễn phí

Đây không phải là một trang web của nhà nước Việt Nam.

Chúng tôi, nhóm các cá nhân là công chức nhà nước, trong quá trình công tác nhận thấy Cổng thông tin quốc gia chưa cung cấp được tiện ích tra cứu tất cả các dịch vụ công, tình trạng hồ sơ trên cùng một nền tảng web. Người dùng muốn tra cứu nhiều thông tin phải truy cập vào các web khác nhau gây mất thời gian.

Bằng chút kinh nghiệm của mình, chúng tôi đồng sáng lập trang web như là một tiện ích bổ sung để các anh chị em đồng nghiệp, kế toán, ngân hàng, các cá nhân tổ chức khi cần tra cứu chỉ truy cập 1 web duy nhất là Motcua.net.

Để thuận tiền cho việc tra cứu và vận hành được trơn tru, chúng tôi tập trung tính chính xác, tốc độ tải trang web, linh hoạt trong tra cứu: Và xin phép được để một giao diện đơn giản nhất mọi người đều sử dụng dể dàng.

Cuối cùng, để hoạt động được lâu dài, chúng tôi phải có kinh phí để hoạt động, rất mong được quý bạn ủng hộ. Điều này là không bắt buộc, nhưng nếu trải nghiệm thấy tốt và muốn motcua.net tiếp tục phục vụ bạn và mọi người xin hãy giúp chúng tôi.

Các kênh nhận ủng hộ:

+ Zalopay mã: + Bitcoin: + Ethereum